Русенски университет “Ангел Кънчев”
XXII РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

К Л А С И Р А Н Е

Официално класиране по университети
 
ранг О   Т   Б   О   Р задачи време
1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” – II отбор 10 1501
2 Американски университет в България 5 649
3 Русенски университет „Ангел Кънчев” – I отбор 4 430
4 Технически университет – София 3 206
5 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – I отбор 3 360
6 Икономически университет – Варна 3 612
7 Нов български университет 2 215
8 Бургаски свободен университет 2 293
9 Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 2 567
10 Варненски свободен университет 2 734
11 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 0 0
12 Технически университет – Габрово 0 0
13 Югозападен университет 0 0
 

Класиране на всички отбори, участвали в състезанието
 
ранг О   Т   Б   О   Р задачи време
1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” – II отбор 10 1501
2 Софийски университет „Св. Климент Охридски” – I отбор 8 733
3 Софийски университет „Св. Климент Охридски” – III отбор 7 1046
4 Софийски университет „Св. Климент Охридски” – IV отбор 6 708
5 Михаил Ковачев, ученик от ПМГ “Нанчо Попович” – Шумен 6 1033
6 Американски университет в България 5 649
7 Русенски университет „Ангел Кънчев” – I отбор 4 430
8 Технически университет – София 3 206
9 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – I отбор 3 360
10 Икономически университет – Варна – II отбор 3 612
11 Георги Гюрчев, ученик от МГ “Баба Тонка” – Русе 3 644
12 Нов български университет – II отбор 2 215
13 Бургаски свободен университет – I отбор 2 293
13 Икономически университет – Варна – I отбор 2 346
15 Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 2 567
16 Варненски свободен университет – I отбор 2 743
17 Бургаски свободен университет – II отбор 1 84
18 Нов български университет – I отбор 1 155
19 Русенски университет „Ангел Кънчев” – II отбор 1 171
20 Варненски свободен университет – II отбор 1 200
21 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – II отбор 1 253
22 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – III отбор 1 329
23 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – IV отбор 0 0
23 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 0 0
23 Технически университет – Габрово 0 0
23 Югозападен университет 0 0
 

Подробно класиране по отбори
За контакти: Каталина Григорова 082/888 464, 0899 458 152, e-mail: kgrigorova@ami.uni-ruse.bg
                      Пламенка Христова  082/888 326, 0886 313 693, e-mail: phristova@ami.uni-ruse.bg