Русенски университет “Ангел Кънчев”
XXII РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

П Р О Г Р А М А

Предварителна програма:

Петък, 16 април
до 18:00 Пристигане и настаняване хотел или общежитие
18:30 Техническа конференция РУ "А. Кънчев", зала 2.101
19:30 Вечеря (за ръководителите)   
   Свободни занимания (за състезателите)   
Събота, 17 април
8:30 - 9:00 Настаняване на участниците РУ "А. Кънчев", зала 2.203
9:00 - 14:00 Състезание РУ "А. Кънчев", залa 2.203, зала 2.204 (жури)
15:00 Награждаване на победителите и закриване   
  
За контакти: Каталина Григорова 082/888 464, 0899 458 152, e-mail: kgrigorova@ami.uni-ruse.bg
                      Пламенка Христова  082/888 326, 0886 313 693, e-mail: phristova@ami.uni-ruse.bg