Русенски университет “Ангел Кънчев”
XXII РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

Участници в XXII републиканска студентската олимпиада по програмиране

У Н И В Е Р С И Т Е Т бр. отбори
1. Американски университет в България 1 отбор
2. Бургаски свободен университет 2 отбора
3. Варненски свободен университет 2 отбора
4. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 1 отбор
5. Икономически университет – Варна 2 отбора
6. Нов български университет 2 отбора
7. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 1 отбор
8. Технически университет – Габрово 1 отбор
9. Технически университет – София 1 отбор
10. Софийски университет „Св. Климент Охридски” 4 отбора
11. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 4 отбора
12. Югозападен университет 1 отбор
13. Русенски университет „Ангел Кънчев” 2 отбора
За контакти: Каталина Григорова 082/888 464, 0899 458 152, e-mail: kgrigorova@ami.uni-ruse.bg
                      Пламенка Христова  082/888 326, 0886 313 693, e-mail: phristova@ami.uni-ruse.bg