Русенски университет “Ангел Кънчев”
XXII РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

XXII РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ - 17 април 2010 г.
Уважаеми колеги,

На 17 април в Русенски университет “Ангел Кънчев” ще се проведе XXII републиканска студентска олимпиада по програмиране.

Това състезание води началото си от 80-те години на миналия век и до 1989 г. са били проведени 9 Републикански студентски олимпиади по програмиране. След промените от 1989 г., РСОП престава да съществува. През 1998 г. група ентусиасти от Американския университет в България положиха началото на Междууниверситетски турнир по програмиране. Макар и провеждан по различен начин (по правилата на световната олимпиада за студенти ICPC на ACM) този турнир беше по същество национално състезание по програмиране за студенти. Междууниверситеският турнир беше проведен седем пъти в периода 1998-2004 г. По време на седмото издание на Турнира през 2004 г., състояло се във ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, колегията единодушно реши да промени името на състезанието в Републиканска студентска олимпиада по програмиране и да обяви Осмия междууниверситетски турнир за Седемнадесета републиканска студентска олимпиада по програмиране.

С настоящето Ви известяваме за състезанието и Ви каним да участвате в Двадесет и втората републиканска студентска олимпиада по програмиранеЗа контакти: Каталина Григорова 082/888 464, 0899 458 152, e-mail: kgrigorova@ami.uni-ruse.bg
                      Пламенка Христова  082/888 326, 0886 313 693, e-mail: phristova@ami.uni-ruse.bg